CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM

Là dịch vụ chuyển phát tiết kiệm từ Úc về Viêt Nam với khoảng thời gian trung bình 10-14 ngày tuỳ khu vực. Ưu điểm của gói tiết kiệm sẽ giúp quý khách trả phí gửi hàng thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo tiến độ nhận hàng trong thời gian cho phép.

Facebook Chat +