CHUYỂN PHÁT NHANH

Là dịch vụ chuyển phát nhanh từ Úc về Viêt Nam với khoảng thời gian rút ngắn hơn 5 ngày so với gói chuyển gói tiết kiệm. Thời gian trung bình cho gói nhanh rơi vào khoảng 5 đến 7 ngày kể từ ngày chuyển bay.

Facebook Chat +